O firmie

ProGestion skupia młodych, doświadczonych i potrafiących słuchać klienta aktuariuszy. Naszymi atutami są wykształcenie i praktyka w dziedzinie inżynierii finansowej, aktuarialnej, matematyki  ubezpieczeniowej, finansowej, prawdopodobieństwa i statystyki, a także szacowaniu ryzyka finansowego długoterminowych projektów.

Wszyscy pracujący dla Państwa aktuariusze posiadają licencje aktuarialne.

Nasza oferta obejmuje szeroki zakres usług aktuarialnych, w tym szczególnie wyceny zobowiązań z tytułu dodatkowych, pozapłacowych świadczeń pracowniczych, wynikających m.in. z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania oraz przepisów Kodeksu Pracy (m. in. wyceny rezerw na nagrody jubileuszowe i świadczenia typu odprawy emerytalne, rentowe itp.).

Wszystkich obliczeń dokonują wyłącznie licencjonowani aktuariusze. Jest to gwarancja rzetelności i najwyższego standardu. Raporty Aktuarialne przygotowywane są w zależności od wymagań Klienta w oparciu o:

- Międzynarodowy Standard Rachunkowości MSR 19 „Świadczenia Pracownicze”
- Krajowy Standard Rachunkowości KSR 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”.

Praktyczna i teoretyczna znajomość modelowania pozwala nam w krótkim czasie dostosować lub stworzyć odpowiedni model dla naszych klientów, przy zachowaniu najwyższych standardów branżowych.

Dbając o Państwa wygodę oferujemy możliwość przeprowadzenia wszystkich niezbędnych interakcji droga elektroniczną.

Nasi aktuariusze pracują w dużych firmach ubezpieczeniowych wyznaczając wielkość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz biorąc udział we wdrażaniu regulacji Solvency II. Mają bogate doświadczenie audytowe – zarówno jako audytorzy, jak i jako konsultanci wspierający audytowanych klientów.